Brukermanualer

System X – Samstemming av legemidler
System X – Overføring av ejournal
System X – Mottak av ejournal
System X – Sammenslå analyser med NLK
Hove Medical Systems AS
- en del av EG
Telefon: 21 93 19 18 
Telefax: 31 30 92 23 
USR_Hove_Info@eg.dk
Org.nr. 920707580 
Besøksadr. EG Norge AS, Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Post: EG Norge AS, Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo
Hove Medical Systems - En del av EG