System X – effektiv journalhåndtering 

System X er et moderne og gjennomprøvd journalsystem som letter oppgaver for både ansatte og publikum på legekontorer, klinikker og private sykehus. Vi tilpasser grensesnittet til hver bruker, slik at du får de nødvendige funksjonene du har behov for – hverken mer eller mindre. Vi kan konvertere fra alle typer journalsystem.

Oppsett og struktur tilpasses ditt legekontor
I System X bestemmer brukeren selv så mye som mulig av hvordan systemet skal fungere og oppleves. Alt fra farger, plassering og størrelser på vinduer til hva som skal vises av knapper og informasjon, kan bestemmes av den enkelte bruker. Det samme gjelder blant annet også for hva som automatisk skal dokumenteres i tekstjournalen, hvilke takster som automatisk skal settes på regningskort, hvordan egne maler skal se ut og hvilke data som automatisk skal hentes inn når malene benyttes. Alle tilpasningene følger brukeren, og er uavhengig av hvilken PC som benyttes.

Det ligger mange andre nyttige verktøy i System X som kan forenkle og automatisere mange oppgaver som normalt er tidkrevende både for allmennleger og spesialister. System X har blant annet full støtte og integrasjon med talegjenkjenning fra Max Manus (samme som benyttes på sykehusene), mulighet for å benytte Auto Hot Key (autotekst) og en effektiv mal-løsning med innebygde makroer som automatisk henter inn ønskede data i epikriser, brev, henvisninger med mer, slik at disse er ferdig på noen få sekunder.

System X er tilrettelagt for å kunne benyttes uten bruk av mus. Det forebygger belastningsskader samtidig som jobben kan utføres raskere. System X kan selvsagt også benyttes med mus på samme måte som alle andre Windows-programmer.

Første installasjon av System X ble foretatt i 2001, og programmet benyttes daglig av flere tusen brukere hos legekontorer, spesialister, større klinikker og private sykehus.

Skreddersydd omsorg

I System X bestemmer brukeren selv hvordan systemet skal fungere og oppleves. Alt fra farger og plassering på knapper til data som automatisk skal dokumenteres, bestemmer brukeren helt og holdent selv, og får på den måten skreddersydd oppfølging av sin egen behandling. Alle tilpasningen brukeren gjør er uavhengig av hvilken PC som brukes siden System X er en skytjeneste.

Nyttige verktøy

I tillegg til den grunnleggende funksjonaliteten i System X, har du også tilgang på mange andre verktøy for å effektivisere og forenkle arbeidsdagen. For eksempel har systemet full støtte og integrasjon med Max Manus talegjenkjenning, mulighet for autotekst (Auto Hot Key) og en effektiv mal-løsning med innebygde makroer som automatisk henter inn ønskede data i epikriser, brev, henvisninger med mer, slik at disse er ferdig på noen få sekunder.

Vedlikeholds- og supportavtale

Vi gir deg rask support og alle oppdateringer. Med sentralisert utvikling får du også stadige nye versjoner av løsningen. Det inkluderer problemfrie oppdateringer av takster, refusjonslister, medisinlister, skjema m.m. Alt utføres over linje av oss, slik at du slipper manuell håndtering av CD-er og disketter.

Vår supportlinje er åpen fra kl. 08.00–16.00, og vakttelefon fra 16.00–18.00 og dekkes av vedlikeholds- og supportavtalen. Supportmedarbeiderne kan, i samråd med brukerne,  koble seg opp til deres maskiner via Norsk Helsenett for å yte support direkte i System X på den enkeltes PC.

Nøkkelfunksjoner

 • Kjernejournal
 • XLab -avansert laboratoriemodul
 • Integrert E-reseptmodul (DRUID)
 • Integrasjon mot betalingsautomater
 • Integrasjon mot talegjenkjenning fra Max Manus
 • Elektronisk sending av legeerklæring
 • Den Gode Henvisning
 • Elektronisk rekvirering av laboratorieprøver
 • Elektronisk røntgenrekvisisjon
 • Registrering og rapportering av NPR-data
 • SYSVAK (innsending av vaksineringsinformasjon)
 • Fastlegepasientliste (elektronisk overføring)
 • Time- og reseptbestilling m.m. via SMS, online og app. 
 • Pasientregnskapsmodul med autotakster og enkel resending av korrigert trygdeoppgjør
 • Har borger frikort (frikortspørring)
 • Pasienttransport (elektronisk rekvirering)
 • KID-nummer og OCR-innlesing fra fil for automatisk registrering av betalte giroer
 • Percentilskjema (markedets mest avanserte basert på WHO-data)
 • Pandemifunksjon (hent risikopasienter med et tastetrykk)
 • Automatisk oppdatering av medisin og refusjonsliste
 • Ny, funksjonsrik audiometrimodul
 • Automatisk oppdatering av NHNs adresseregister
 • PLO-meldinger
 • Historikk og journalføring i laboratoriesigneringsbildet
 • Sammenstilling av legemidler
 • Reisevaksine
 • Smittevernmodul
 • Helsestasjon (til pilotering)
 • Enkel BHT-modul