Løkkegården Legekontor

Referanse fra lege Mayuran Nagarajah
”Jeg har vært svært fornøyd med systemet fra dag én, og opplever dette helhetsmessig som et betydelig bedre system enn hva jeg tidligere har erfaringer med.”
-  Mayuran Nagarajah, legehos Løkkegården Legekontor
Løkkegården Legekontor i Ski er en travel klinikk og en viktig aktør i lokalsamfunnet. Klinikken har fire leger og er, som alle andre klinikker, avhengig av at de digitale løsningene kan gå hånd i hånd med de medisinske oppgavene.
«Jeg har erfaringer med opp til flere systemer, både eldre og etablerte systemer, men også nyere systemer. Med utgangspunkt i min erfaring, opplever jeg systemene jeg har brukt enten som noe prematurt, ellers så er de enten for komplekse – eller primitive. Hove Total derimot er en mellomting – intuitivt og brukervennlig» forteller Mayuran Nagarajah, lege hos Løkkegården Legekontor.
Et fleksibelt verktøy som er enkelt å jobbe med
Hove Total har gjort hverdagen enklere på Løkkegården Legekontor noe som hovedsakelig skyldes fleksibiliteten som systemet tilbyr personalet på klinikken.

«Nå trenger jeg ikke lenger forholde meg til 1000 knapper jeg ikke trenger, mangel på struktur, manualer, lokale servere etc. Jeg slipper også tanken på hjemmekontorløsninger som er svært tungvindte og tidkrevende og som nærmest tvinger meg til å sitte på kontoret for at jeg skal kunne utføre uferdig arbeid. Nå kan jeg sitte hjemme med Netflix på Tv-en og gjøre meg ferdig med det som gjenstår av arbeid» forteller Mayuran Nagarajah.
Enklere pasientkommunikasjon og effektiv support
Både behandlingstid og kommunikasjon har forbedret seg med det nye systemet på grunn av funksjonelle fordeler og kommunikasjonsløsninger som har gjort det lettere for pasienter å komme i kontakt med klinikken. 

«Jeg er særlig fornøyd med reduksjon i antall tasteklikk, systemets hastighet, samt at jeg kan starte loggføringsarbeid, og senere fullføre det uten at jeg må huske å “lagre” det. I tillegg er det mye mer lettvint å kommunisere med pasienter digitalt både for meg og for pasientene. Utover dette, så har jeg gode erfaringer med support – jeg får godt svar, noe jeg har gjort helt fra starten! Servicen er gull!» , sier Mayuran Nagarajah og fortsetter:

 “Vi er veldig fornøyd med IP telefoni-løsningen Denne fikk vi for to uker siden og synes det er genialt at sekretærene kan se hvem som ringer og hvor lenge de står i kø, prioritere samtaler og så videre. Lett å bruke, lett å sette opp”.
Fordelene for klinikken:
– Multifiksjonelt system
– Tilpasset løsning
– Responsiv og kompetent support

Fordelene for pasientene:
– Sikker videokonsultasjon
– Bedre pasientadministrasjon
– Mer tid til behandling

Oppgrader til Hove Total

Vil du vite mer om hvordan Hove Total vil fungere på din klinikk – og hvordan det kan gjøre hverdagen din enklere? Vi svarer på alle spørsmål du har om Hove Total
Bestill presentasjon
Hove Medical Systems AS
Telefon: 21 93 19 18 
Telefax: 31 30 92 23 
Org.nr. 920707580 
Besøksadr. Hove Medical Dyrmyrgata 35 3611 Kongsberg
Post: Postboks 865 3606 Kongsberg
Hove Medical Systems - En del av EG