Høvik legesenter

Referanse fra lege Anders Nyquist
«Hove Total letter arbeid både på klinikken, møter, sykebesøk og hjemmefra.»
-  Anders Nyquist, lege i Høvik Legesenter
«Som fastlege og daglig leder i 18 år ved Høvik legesenter har jeg lang erfaring innen drift av legesenter. I tillegg underviser jeg andre yngre fastleger i "det moderne legekontor". Som rådgivende lege i helseprivat.no har jeg også lang erfaring med videokonsultasjon.»

Et moderne legekontor skal tenke effektivitet med god- og sikker pasientbehandling. Da er det viktig med et godt samlet integrert journalsystem. Et system som er alt-i-ett. Det må være oversiktlig, enkelt og gi stor fleksibilitet. Hove Total letter arbeid både på klinikken, møter, sykebesøk og hjemmefra.
Gjennom PatientSky sin pasientportal gir Hove Total trygg og sikker kommunikasjon med pasienter, mulighet for online timebestilling, e-konsultasjoner, videokonsultasjoner og integrert telefoni og betalingsløsning. Pasientene opplever løsningen som enkel og intuitiv, og kommer lett i kontakt med oss for helsehjelp. Vi opplever stor tids - og kostnadsbesparelse i en svært travel hverdag.
Bedre inntjening og mindre kostnader
«Det vi fastleger er gode på er pasientbehandling, og da er det viktig at det administrative arbeidet minimaliseres. Bedre inntjening og mindre administrative kostnader»

Hove Medical benyttes av leger, men kan også benyttes av  andre spesialister og helseaktører. Det er enkelt og intuitivt å bruke, og løsningen er i tråd med nasjonale helsestandarder for journalføring og håndtering av sensitive opplysninger.
«I stedet for at våre 5500 pasienter alltid skal møte opp fysisk eller ringe, så foregår mye av interaksjonen nå digitalt gjennom online timebestilling, videokonsultasjoner, E-konsultasjoner og betaling . Dette sparer både oss og pasientene for svært mye tid! Nå som vi har gått over til journalsystemet, så er det verdt å belyse at systemet er intuitivt og enkelt å lære seg.»
«Vi er svært fornøyd med Hove Total, og har hatt privilegiet av å få være med å bidra til positiv utvikling helt fra starten. Det har vært en glede å være referanse. Hove Total er dynamisk, har fokus på utvikling, og jobber for å skape et flott arbeidsverktøy for helsepersonell»

Hove Total demo

Meld deg på webinaret Hove Total demo. Lær deg å kjenne journalsystemet Hove Total.
Registrer
Enkelt og funksjonelt hjemmekontor med Hove Total
Anders Nyquists uttalelser til TV2 om bruken av videoløsningen som er direkte integrert i Hove Total gjennom PatientSky 360 plattformen. Se klipp nedenfor.

Oppgrader til Hove Total

Vil du vite mer om hvordan Hove Total vil fungere på din klinikk – og hvordan det kan gjøre hverdagen din enklere? Vi svarer på alle spørsmål du har om Hove Total
Bestill presentasjon
Hove Medical Systems AS
- en del av EG
Telefon: 21 93 19 18 
Telefax: 31 30 92 23 
USR_Hove_Info@eg.dk
Org.nr. 920707580 
Besøksadr. EG Norge AS, Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Post: EG Norge AS, Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo
Hove Medical Systems - En del av EG