En felles visjon

Hove Medical Systems utvikler Hove Total på PatientSky 360 Platform
«For oss ble det som å hoppe over en generasjon i utviklingen og utvikle direkte på PatientSky 360 Platform»
- Kjell Olav Hove

Teknologien skaper muligheter

Allerede i 1998 så Kjell Hove muligheten for å utnytte den hurtigvoksende PC-teknologien til å skape et mer fleksibelt og effektivt journalsystem i legesektoren enn det han laget i DOS på 1980 tallet. I 2001 dannet Kjell Hove med flere, selskapet Hove Medical med en visjon om å styrke legens kontakt med pasientene. Visjonen har ikke endret seg, men PatientSkys teknologi gir nye muligheter – til fordel for behandlere og pasienter.

En stor fordel med felles innsats

En stor fordel med felles innsats er at hele Hove Medicals engasjerte stab har kastet seg helhjertet inn i utviklingen av Hove Total – ikke minst med en unik supportavdeling som har adresse på Kongsberg.

Felles innovasjon

Denne positive innstillingen til felles innovasjon ga full gjenklang hos PatientSky: «Derfor var det super interessant, når vi kom i dialog med Hove Medical og System X, at vi hadde den samme overbevisningen, vi hadde de samme verdiene».

Søren Hveisel, PatientSky
Hove Medical Systems AS
Telefon: 21 93 19 18 
Telefax: 31 30 92 23 
info@hovemedical.no
Org.nr. 920707580 
Besøksadr. PatientSky AS, Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Post: PatientSky AS, Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo
A PatientSky Group company