Maskinvarekrav

Hove Medical og MediLink Software har felles krav til maskinvare for installasjon og drift av System X og MediLink. Vi gjør oppmerksom på at krav i henhold til ‘Forskrift om pasientjournal’ er den enkeltes journaleiers ansvar, herunder forsvarlig backup.

Server, PC-er, skjermer, skrivere og nettverk skal være installert av en profesjonell og kyndig aktør og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og anbefalinger fra Datatilsynet/NHN.

Maskinvarekravene fra Hove Medical og MediLink Software har til hensikt å sikre stabil og god ytelse. Eksisterende maskinvare med svakere spesifikasjoner enn det som er oppgitt nedenfor, vil kunne fungere med System X i en periode. Ved driftsutfordringer som skyldes underdimensjonert, foreldet eller feil konfigurert maskinvare, kan Hove Medical eller MediLink Software, kreve at maskinvaren oppgraderes til gjeldende maskinvarekrav.

For nye kunder leveres System X med full versjon av InterBase SQL-Database (64-bit) inkludert i prisen for System X. Senere oppgraderinger av databasemotor er ikke dekket av vedlikeholdsavtalen.

 

Server anbefalt krav

Egenskap Spesifikasjoner
CPU/PROSESSOR 3 GHz, 8+ kjerner (nyere generasjons CPU)
RAM/ARBEIDSMINNE 32 GB +
HARDDISK 10000 RPM + eller SSD/flash
OPERATIVSYSTEM Windows 2016 server
RAID OPPSETT Anbefalt RAID 1 eller 10
Skrive caching bør være aktivert på RAID controller
IKKE anbefalt med RAID 5 eller 6
NETTVERK 1 GB
VIRITUELL SERVER Harddisker skal IKKE settes opp med Thin-Provisioning

Server minimums krav

Egenskap Spesifikasjoner
CPU/PROSESSOR 2,4 GHz, 4 kjerner
RAM/ARBEIDSMINNE 16 GB +
HARDDISK 10000 RPM + eller SSD/flash
OPERATIVSYSTEM Windows server 2012
RAID OPPSETT Anbefalt RAID 1 eller 10
Skrive caching bør være aktivert på RAID controller
IKKE anbefalt med RAID 5 eller 6
NETTVERK 1 GB
VIRITUELL SERVER Harddisker skal IKKE settes opp med Thin-Provisioning

Krav:

Minimumskravet er spesifikk for System X og tar ikke hensyn til 3 parts programmer utover MediLink.

 • Det skal være en velfungerende DNS-server i nettverket som gjør lokalt oppslag. Ved tilkobling mot helsenett forutsettes det også tilgang til Helsenettets DNS-servere for både server og klienter. 
 • Server skal være satt opp med norsk tegnsett og dato- og tidsformat. Vær OBS på at 2016 server og Windows 10 leveres med feil tegnsett i klokkeformatet og må rettes fra punktum til kolon.
 • Windows brannmur skal være riktig konfigurert med åpninger for System X, MediLink og Teamviewer.
 • Klokke på server og klienter skal synkroniseres mot ntp.nhn.no.
 • UPS er sterkt anbefalt (opprettholder strøm på server ved strømbrudd og kan forhindre databasekorrupsjon, datatap og nedetid).

Klient (arbeidsstasjon) anbefalt krav

Egenskap Anbefalt
CPU/PROSESSOR i7 eller tilsvarende (nyere generasjon)
RAM/ARBEIDSMINNE 8 GB +
HARDDISK  SSD/Flash og 100 GB +
OPERATIVSYSTEM Windows 10 Pro 64 bit
NETTVERK 1 GB

 

Krav:

 • Alle arbeidsstasjoner og brukere skal være innmeldt i samme domene som serveren.
 • Brukere skal ha skrive- og leserettigheter på Temp-mappe, samt System X og MediLink sine mapper.
 • Klienter skal være satt opp med norsk tegnsett, dato- og tidsformat.
 • Server skal ikke benyttes som arbeidsstasjon.
 • Brukerkontokontroll skal være avslått.
 • Windows brannmur skal være konfigurert med nødvendige åpninger for System X, MediLink og Teamviewer.
 • Antivirusprogram skal unntas for all skanning av System X og MediLink sine mapper på server og klienter. I tillegg skal skanning av POP3/SMTP mot *.edi.nhn.no være avslått på server og klienter.
 • Det kreves minimum Full HD-skjerm på klienter.
 • COM-port for utstyr som krever serieport (RS-232). Vi anbefaler intern COM-port fremfor USB-baserte overganger.

Nettverk

Tilkoblet nettverk må oppfylle følgende minimumskrav til båndbredde:

 • Lokalnett: 1.0 Gbps
 • Helsenettlinje
  (for kunder som har eldre kobling mot helsenett er det krav til minimum 2 Mbit linje, dvs minste pakke som NHN leverer i dag)
 • Ved tilkobling mot helsenett forutsettes det tilgang til Helsenettets DNS-servere
 • Ved behov for ekstern kundestøtte, forutsettes det at våre kunder benytter seg av Vika Fjernhjelp 
 • Utgående kommunikasjon skal settes opp i henhold til spesifikasjoner gitt av Hove Medical og MediLink Software

Generelle krav:

 • Serveren skal være satt opp med domene og brukere. Klienter og brukere skal ha nødvendige rettigheter i domenet til å kunne arbeide mot System X-databasen på serveren.
 • Det skal være en velfungerende DNS-server i nettverket. Ved tilkobling mot helsenett forutsettes det også tilgang til Helsenettets DNS-servere for både server og klienter.
 • HD-skjerm og tastatur til serveren.
 • Minimum .NET 4.6.1.
 • Database skal plasseres på egen fysisk disk og partisjon. Spesifikasjon gjelder drift av MediLink og System X.
 • System X trenger minimum 5x databasestørrelse i ledig kapasitet på disk for nødvendig vedlikehold.
 • Ved multiple installasjoner av System X, MediLink, annen programvare, database-servere m.m. som skal driftes i tillegg på samme server, må maskinvare skaleres for å opprettholde optimal ytelse.
 • Windows brannmur skal være riktig konfigurert med åpninger for System X og MediLink.
 • Antivirusprogram skal unntas for all skanning av System X og MediLink sine mapper på server og klienter. I tillegg skal skanning av POP3/SMTP mot *.edi.nhn.no være avslått på server og på klienter.
 • Ved Citrix miljøer stiller vi krav om at det ikke kjøres «published application», men «published desktop». Det skal være lese- og skriverettigheter til System X og MediLink sine mapper.

Anbefalinger:

 • Det må tas høyde for oppgraderinger over tid, blant annet pga. økende meldingsvolum, datamengde og ny teknologi som tas i bruk.
 • Delte skrivere bør fortrinnsvis være nettverksskrivere. System X skriver til både laser- og matrise/nåleskrivere (avhenger av operativsystem). Benyttes fortrykte skjemaer og resepter, må laserskrivere ha frontmater som kan ta et og et ark og ha støtte for utskrift på A6-blanketter (hvit resept). Ved ASP/online-løsning må laserskriverne også ha støtte for PCL.
 • Ved større kontorer anbefales separate servere for MediLink og System X.

Viktig ved bruk av ekstern ASP leverandør

NB! Benyttes ASP/online-løsning med ekstern server og drift, vil det i utgangspunktet være denne leverandørens krav til maskinvare som vil gjelde. Disse kan avvike fra maskinvarekravene ovenfor. Benyttes en ASP-leverandør som tidligere ikke har driftet System X og/eller MediLink på sine servere, skal krav til maskinvare avklares mellom den aktuelle leverandøren, MediLink Software og Hove Medical.