Uthevede Funksjoner

Hove Total

Generelt

Hove Total er spekket med smarte designvalg som gjør arbeidsdagen din enklere. Det finnes nyttige verktøy gjennom hele systemet.

Snarveier

Åpne moduler og utfør handlinger ved hjelp av tastaturet.

Widgets

Ha oppe nyttig info mens du jobber, f. eks. kommende timer, egne notater eller klinikknotat, telefonkøen, og betalingsstatus.

Alltid oppdatert Pasientkort

All administrativ informasjon som pasientens personalia, timer og regninger samlet på ett sted.

Opprett nye pasienter raskt

Ved bruk av snarveier hentes opplysninger automatisk fra Personregisteret.

Administrer pasientopplysninger

Alltid tilgjengelig på tvers av systemet - gjør endringer uten å avbryte det du jobber på.

Gratis nettside

Lag en hjemmeside og la pasienter bestille timer på nett. Fungerer med Google Analytics.

Tips i systemet

Tooltips er plassert rundt om i systemet for å hjelpe deg.

Modulene snakker sammen

Timeboken sender info til Journalen og Økonomimodulen, og så videre. Repeterende oppgaver gjøres automatisk.

Integrasjoner

Systemet er integrert med Norges mest populære helsetjenester; DigiCare, ExorLive, Pasientreiser og mye mer.

Enda flere funksjoner

Enda flere funksjoner

Journal

Hjertet av systemet vårt som gir deg en fullstendig oversikt over pasientens medisinske historie. Journalnotater lagres automatisk. Søk og filtrer basert på medisinsk problem, lag administrative notater og skriv ut det du har behov for.

Handlingsbasert journal

Få en visuell oversikt over hendelser i kronologisk rekkefølge.

Smart kobling av elementer

Få tilgang til dialoger, tidslinje, betalinger og mer i Journalen.

Strukturert og problemorientert

Notater bruker SOAP-formatet. Objektive målinger trekkes automatisk ut.

Automatisk lagring og versjonskontroll

Alle notater lagres i skyen hvert 2. sekund, og har oversikt over endringer med versjonshistorikk.

Søk og filtrér alle journalføringer

Finn problemer, notater og hendelser på et øyeblikk.

Oversikt over aktuelle problemer

Se med èn gang hvilke problemer som er registrert på pasienten.

Journalmaler

Lag og del journalmaler med hele klinikken.

Flere pasienter om gangen

Hopp frem og tilbake mellom pasientene med ett klikk.

Skriv ut og eksporter journal

Selekter og filtrer delene av journalen som skal skrives ut, eller eksporter hele journalen.

Legg ved filer til notater

Legg ved blant annet dialog, filer, sykemeldinger og henvisninger til journalnotater.

Henvisning

Henvisningsskjemaet kan skreddersys i stor grad, så du kan jobbe enda raskere.

Integrasjoner med Helsetjenester

DIPS, IHR, Fürst forum, NHN, SYSVAK, RF, FEST, Kjernejournal, Pasientresier med mer er integrert i systemet.

Klinikkadministrator

Hold oversikt og tilrettelegg alt på klinikken. Klinikkadministrator har mange muligheter for å sette opp og administrere innstillinger for alle klinikkens brukere og moduler. Endre tilganger, steng klinikken i ferier og høytider, og sett opp timebøker. Det er du som bestemmer.

Administrer alt

Avanserte verktøy lar deg tilpasse hver modul for hele klinikken din

Roller og grupper

Tildel ansatte ulike funksjoner, roller og tilganger.

Tilgangs- og rettighetsstyring

Begrens tilgangen til sensitiv pasientinformasjon og systemfunksjoner for andre enn relevante ansatte.

Kontooversikt

Få en oversikt over moduler og pasienttilganger som er aktivert på klinikken.

Innsynslogg

Spor all trafikk på systemet. Se hvem som har utført individuelle handlinger.

Meldingslogg

Se, søk og filtrer på alle meldinger klinikken har sendt og mottatt.

Lab

Lab-modulen gir deg mulighet til å rekvirere analyser og prosedyrer, i tillegg til å kunne registrere resultater på analysene direkte inn i systemet. Lab-modulen benytter NLK-koder (Norsk Laboratoriekodeverk) for å sikre strukturerte data. Vi har også integrasjon mot de største leverandørene av laboratorietjenester.

Få oversikt i lab-arket

Gir kronologisk oversikt over pasientens resultater.

Arbeidslisten

Hold oversikt over alle rekvisisjoner på et sted med Arbeidsliste for lab-personell.

Integrasjon med eksterneleverandører

Integrasjon til Dips Interactor, Fürst forum, Fürst forum web, eUnilabs, og IHR. Resultatene importeres automatisk til pasientens lab-ark.

Skriv ut aktuelle lab-resultater

Velg utskrift og filtrer resultater ut fra analysetype og dato.

Analyser og prosedyrer

Legg til prosedyrer eller analyser med NLK-koder som passer med klinikkens behov.

Referanseverdier

Legg til referanseverdier slik at resultater som ligger utenfor referanseområdet markeres tydelig i lab-arket.

Sammenlign og del lab-resultater

Sammenlign, skriv ut eller kopier og videresend valgte resultater.

Markeringer i lab-arket

Se hvilke resultater som ikke har blitt signert, har kommentar knyttet til seg eller som er utenfor de satte referanseverdiene.

Søkefunksjon

Søk etter et spesifikt resultat med analysenavn eller datointervall.

Tilrettelagt for arbeid med instrumenter

Integrasjon til instrumenter fra Zafena, Welch Allyn og Spirare.

Lab-skjemaer

Lab-skjemaer kan benyttes av klinikker som ikke er tilknyttet Norsk Helsenett eller som skal rekvirere til instanser som ikke er tilknyttet Norsk Helsenett.

Rekvirer flere analyser med ett klikk

Spar tid ved å opprette gruppeanalyse for analyser som ofte rekvireres sammen.

Medisin

Medisinmodulen gir deg en oversikt over alle pasientens resepter, legemidler, næringsmidler, medisinsk utstyr og vaksiner.

I samarbeid med NHN skal vi erstatte Medisinmodulen vår med en integrasjon mot SFM (Sentral forskrivningsmodul).

Håndtere ordinasjoner og resepter

Med noen tastetrykk kan du lett opprette ordinasjoner og resepter. Fornye og tilbakekalle resepter med kun noen klikk.

Trygg forskrivning med varslingssystemer

Sammenstilling med Reseptformidleren forhindrer dobbeltforskrivning og interaksjoner mot legemidler i bruk. Få varsler om CAVE før du sender resept.

Klargjøring av resept

Sykepleier eller helsesekretær kan lett klargjøre fornyelse av resepter.

Refusjonshjemmel og blå resept

Mulighet for å velge refusjonshjemmel eller individuell søknad til HELFO når blå resept opprettes.

Foreslåtte doseringer

Systemet henter inn foreslåtte doseringer fra FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte) og viser informasjon om refusjon.

Strukturert dosering

Om du skal lage egen dosering kan du tilpasse og lage strukturert dosering.

SLV-varsler hentes fra Statens Legemiddelverk

Få SLV-varsler og oversikt over pasienter som er påvirket. Lett å gjøre nødvendige endringer i medisinlisten på ett sted.

Medisinliste i widget

Jobb effektivt i journalen med pasientens medisinliste synlig i widget.

Maler for legemidler og handelsvarer

Maler kan benyttes når du oppretter en ny ordinasjon. Slik blir det mer effektivt å forskrive medisiner.

Post

Kommuniser direkte med pasienter og ansatte på klinikken. Send PDF-filer og bilder, og fakturer for e-konsultasjoner.

Ulike innbokser

Få oversikt over dine personlige- og klinikkens meldinger.

Søk og filtrér

Filtrer meldinger på pasient, deltakere og type.

Interne meldinger

Konsultér med kolleger privat og legg dem til i samtaler.

Legg ved PDF-er, bilder og videoer

Send filer til pasienter og lagre de mest brukte i klinikkens arkiv.

Maler

Opprett, lagre og del maler for å effektivisere svartiden.

Tilpass kommunikasjonstyper

Tilpass kommunikasjonstyper etter ditt behov.

E-konsultasjoner

Håndter og få betalt for e-konsultasjoner.

Sorter innkommende meldinger

Videresend meldinger til ulike roller på klinikken automatisk.

Pasientvarslinger

Varsle pasienter om timer, meldinger og regninger via epost eller SMS.

Telefoni

Administrer innkommende og utgående anrop. Synkroniser med timeboken for å åpne og lukke telefonlinjen automatisk etter klinikkens åpningstid. Koble samtaler til en spesifikk ansatt. Øyeblikkelig hjelp-samtaler markeres for prioritet.

Bruk systemet til å ringe

Ring internt på klinikken eller eksternt.

Internett-basert telefoni (VOIP)

Telefonlinje er ikke nødvendig og kapasitet er ikke et problem.

Telefonkø

Organiser innkommende anrop i telefonkøen. Øyeblikkelig hjelp-anrop markeres røde.

Se hvem som ringer

Pasientnavnet vil vises dersom nummeret er kjent.

Håndter anrop

Sett over, og sett samtaler på vent.

Triager innkommende anrop

Send automatisk innkommende anrop direkte til en ansatt eller gruppe.

Logg på og av

Velg å ikke være mottakelig for samtaler midlertidig.

Integrasjon med ukeplan

Velg å åpne eller stenge telefonlinjen automatisk.

Lydmeldinger

Administrer, spill inn og last opp lydfiler til telefonsvareren.

Samtalehistorikk for dine og klinikkens samtaler

Se samtalehistorikken for din personlige arbeidsstasjon eller for hele klinikken.

Viderefør anrop til privattelefonen din

Sett over samtaler til din private telefon ved behov.

Sett opp time

Book time direkte fra en aktiv samtale for pasienten du snakker med.

Timebok

Få oversikt over timene i kalenderen. Sett opp timetyper, bestem hvem som kan bestille dem og muliggjør online bestilling. Sett opp årsplan og legg inn når du har fridager på få minutter.

Online bestilling

Pasienten kan bestille timer via appen eller på nett.

Personlige og delte timebøker

Opprett en delt timebok for en gruppe behandlere, eller opprett din egen.

Ulike kontaktflater

Velg hvordan du vil møte pasienten: ulike lokasjoner, via telefon eller video.

Dag-, uke- eller gruppevisning

Tilpass visning etter dag, uke, eller spesifikk arbeidsgruppe.

Listevisning og standardvisning

Velg visningstype for å se kommende timer.

Endre time med pasientsvarsel

Flytt oppsatte timer på sekunder ved å klikke og dra de til et nytt tidspunkt dersom timeplanen din endrer seg. Pasienten mottar automatisk varsel om endringen.

Ankomstregistrering

Innsjekkingsstatus vises på timene og pasienter kan selv registrere ankomst ved klinikken.

Ukemaler og Arbeidsplan

Planlegg arbeidsdagene og året på noen sekunder.

Automatisk takster

Bruk mindre tid på regningskortet ved å legge til automatiske takster.

Automatisk varsling

Send automatisk varsling til pasienten når du oppretter ny time.

Tilpass nesten alt

Regler, maler, timetyper, tilgang til din timebok, online bestilling og mye mer.

Send informasjon til pasienter

Forbered pasienten ved å sende automatisk varsel ved oppretting av time.

Tidslinje

Få en kronologisk oversikt over pasientens objektive målinger. Analyser resultater og overvåk trender.

Grafvisning og tabellvisning

Lett og forståelig fremvisning.

Oversikt over historikk

Se endringer og trender i pasientens helse på en oversiktlig måte.

Støtte for alle viktige objektive målinger

BMI, blodtrykk, høyde, vekt med mer.

Integrert i journalen

Objektive målinger blir automatisk importert fra journalnotater.

Søk etter type og datointervall

Finn en spesifikk måling ved å stille inn søket på type og datointervall.

Visning etter dag, måned, år

Tilpass visningen etter dine preferanser.

Tilbakemelding

Forespør og følg opp tilbakemeldinger og pasienttilfredshet automatisk. Send en automatisk generert spørreundersøkelse 24 timer etter timen, og hent inn målbare scoringer og kommentarer.

Be om tilbakemeldinger etter timer

Spørreskjemaet sendes automatisk til pasienter via e-post eller SMS.

Forhåndsutfylt spørreskjema

Kom i gang på få minutter med et spørreskjema som er klart til å ta i bruk.

Legg til dine egne spørsmål

Spør pasientene om det du vil, fjern eller legg til spørsmål.

Smarte varslinger

Sendes kun om pasienten har sjekket inn til timetypene du har valgt.

Historisk oversikt

Få oversikt over trender. Se tilbakemeldinger over 3, 6, 9 eller 12 måneder.

Kvalitative og kvantitative resultater

Få kommentarer i tillegg til resultater for å forstå bakgrunnen for tilbakemeldingen.

Anonyme svar

Pasienter kan svare anonymt om ønskelig.

Tilpass varsel-intervallet

Pasienter blir ikke bombardert - du bestemmer hvor ofte varslinger sendes.

Tilpass varslingstype

Velg hvordan pasienter skal få varsel om spørreskjema, SMS og/eller e-post.

Video

Sett opp videokonsultasjoner. Pasientene bruker appen eller datamaskinen sin for å entre et virtuelt venterom, og du blir varslet når de er klare.

Start videokonsultasjon fra datamaskinen

Ring pasienter og kolleger.

Digitalt venterom

Se når pasienten venter på deg og er klar til å svare på samtalen.

Klikk for å starte fra timeboken

Slipp å bruke tid på å søke opp pasientens opplysninger.

Minimer samtalevinduet

Oppdater deg på pasientenes behandlingshistorikk, bestill prøver og bruk andre deler av systemet mens du snakker med pasienten.

Automatiske takster

Kalkuler regningen automatisk ut fra tidsbruken for konsultasjonen.

Tilpassede meldinger

Forbered pasienten til timen ved å legge ved informasjon i bestillingsbekreftelsen.

Økonomi

Kalkuler pasientens regninger, følg opp utestående betalinger, og gjør opp forsikringssaker automatisk. Systemet kan også integreres med betalingsterminalen på klinikken. Økonomimodulen gir deg også nyttige verktøy og rapporter som hjelper deg å holde oversikt og administrere klinikkens økonomi.

Regningskortet fylles ut automatisk

Takster, timen og pasientens opplysninger fylles inn automatisk.

Få påminnelser om ufakturerte timer

Vises på tvers av plattform: i søkefeltet, på pasientkortet og i widgets.

Sammendrag av ubetalte regninger

Få oversikt per pasient, behandler og hele klinikken.

Frikort- og garantikodesynkronisering

Automatisk synkronisering med Norsk Helsenett.

Integrert med betalingsterminaler

Støtte for Convene, Verifone og Nets terminaler - send regninger rett til betalingsterminaler.

Helfo-oppgjør

Hold oversikt over Helfo-oppgjøret ditt, hvor Helfo-takster oppdateres og hentes automatisk inn i systemet.

Regnskap, rapportering og oversikt

Oversikten kan tilpasses og sorteres for pasient, behandler, eller på klinikk.

Eksporter diverse rapporter

Eksporter eller skriv ut månedlige-, årlige-, inntektsrapporter og mye mer.

Samleregning

Mulighet til å utføre samleregning for pasienter og bedrifter.

Autovarsling for tidsvalidering

Varslingssystemet hjelper deg å rette opp i feil med tidsoverlapp før du sender inn Helfo-oppgjør.

Tilpasset faktura

Kontrollér og rediger fakturaen før den sendes til pasienten.

Automatiske takster

Legger til automatiske takster når handlinger utføres i systemet.

Bestill en gratis demo av Hove Total

For å tilby deg den best mulige opplevelsen, vil vi veldig gjerne vite litt mer om deg. Fyll ut kontaktskjemaet - så er vi klare til å hjelpe deg.
Hove Medical Systems AS
- en del av EG
Telefon: 21 93 19 18 
Telefax: 31 30 92 23 
USR_Hove_Info@eg.dk
Org.nr. 920707580 
Besøksadr. EG Norge AS, Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Post: EG Norge AS, Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo
Hove Medical Systems - En del av EG