HelseRespons-integrasjonen består,
men med endringer

Den siste tiden har det vært endel usikkerhet rundt HelseRespons-integrasjonen og WTWs oppsigelse av driftsavtalen med Hove Medical for leveranse av denne. Vi innser at vi ikke har håndtert denne situasjonen på den beste måten. Det beklager vi.

HelseRespons-integrasjonen består, men med endringer
WTW sa opp driftsavtalen av HelseRespons med Hove Medical den 30.04.2018. WTW ønsker ikke å videreføre den, og vi har ikke klart å finne en ny avtale som viderefører forholdet slik du har vært vant til. Allikevel har vi funnet en løsning som gjør at HelseRespons fungerer integrert i System X.

Fram til 31.12.2018 vil løsningen bestå som før. Fra 01.01.2019 trer noen tilpasninger i kraft slik at du kan fortsette å bruke HelseRespons som en integrert tjeneste i System X.

Dette innebærer at Hove Medical vil fortsette å drifte og vedlikeholde HelseRespons-integrasjonen i System X, mens WTW står for resten av funksjonaliteten i HelseRespons. Vi vil presisere at vi kan kun levere vår del av integrasjonen så lenge WTW leverer produktet HelseRespons – og at du som kunde har en separat avtale med WTW om dette.

Tilbud til WTW om HelseRespons
Vi har tilbudt WTW å fortsette den gamle driftsavtalen for HelseRespons på samme vilkår som før. De ville da kunne tilpasse sin forretningsmodell til oppdaterte krav fra det offentlige. Det har de imidlertid ikke ønsket å imøtekomme. Derfor vil du kanskje oppleve en fragmentert support, da spørsmål om HelseRespons-løsningen vil bli viderekoblet til WTW, som videre selv vil levere support.

Ønsker du å fortsette med HelseRespons?
Hvis ja, send e-post til salg@hovemedical.no eller ring oss på 48 22 57 80, slik at vi kan aktivere din nye lisens (fra 01.01.2019).
Prisen for løsningen vil ligge på:

249 kr. per måned per klinikk for HelseRespons kunder.