HelseRespons-integrasjonen består,
men med endringer

Den siste tiden har det vært endel usikkerhet rundt HelseRespons-integrasjonen og WTWs oppsigelse av driftsavtalen med Hove Medical for leveranse av denne. Vi innser at vi ikke har håndtert denne situasjonen på den beste måten. Det beklager vi.

HelseRespons-integrasjonen består, men med endringer
WTW sa opp driftsavtalen av HelseRespons med Hove Medical den 30.04.2018. WTW ønsker ikke å videreføre den, og vi har ikke klart å finne en ny avtale som viderefører forholdet slik du har vært vant til. Allikevel har vi funnet en løsning som gjør at HelseRespons fungerer integrert i System X.

Fram til 31.12.2018 vil løsningen bestå som før. Fra 01.01.2019 trer noen tilpasninger i kraft slik at du kan fortsette å bruke HelseRespons som en integrert tjeneste i System X.

Dette innebærer at Hove Medical vil fortsette å drifte og vedlikeholde HelseRespons-integrasjonen i System X, mens WTW står for resten av funksjonaliteten i HelseRespons. Vi vil presisere at vi kan kun levere vår del av integrasjonen så lenge WTW leverer produktet HelseRespons – og at du som kunde har en separat avtale med WTW om dette.

Tilbud til WTW om HelseRespons
Vi har tilbudt WTW å fortsette den gamle driftsavtalen for HelseRespons på samme vilkår som før. De ville da kunne tilpasse sin forretningsmodell til oppdaterte krav fra det offentlige. Det har de imidlertid ikke ønsket å imøtekomme. Derfor vil du kanskje oppleve en fragmentert support, da spørsmål om HelseRespons-løsningen vil bli viderekoblet til WTW, som videre selv vil levere support.

Ønsker du å fortsette med HelseRespons?
Hvis ja, send e-post til salg@hovemedical.no eller ring oss på 48 22 57 80,
slik at vi kan aktivere din nye lisens (fra 01.01.2019).

Prisen for løsningen vil ligge på 249 kr. per måned per klinikk for HelseRespons-kunder.