Her finner du svar

FAQ om de vanligste spørsmålene

Er Hove Medical det samme som PatientSky?

Hove Medical er en del av PatientSky Group og en partner på PatientSkys e-helseplattform – en plattform som er åpen for alle e-helseleverandører i Norge. Les mer om PatientSky 360 Platform.

Har du bestilt eller bruker du PatientSky Clinic fra tidligere?

Har du allerede PatientSky Clinic, eller planlagt en overgang til PatientSky Clinic, skal du altså nå starte opp med Hove Total. Samlet sett vil løsningen din bli både bedre og rimeligere. Blant annet er prisen for lisenser til støttepersonell nå fjernet.

I tillegg har Hove Total bedre løsninger for kommunal bruk samt støtte for leveranse til spesialister. Vi har gjort denne endringen for å tydeliggjøre vårt tilbud til behandlere innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten.

Du får altså de samme produktene og funksjonene som avtalt, dog under et annet navn og layout, samt ikke minst til en rimeligere pris.

Er Hove Total det samme som System X?

Hove Total er etterfølgeren til System X. Ettersom Hove Total er bygget fra grunnen av og kommer med en rekke nye funksjoner, har vi valgt å gi løsningen et nytt navn fremfor å bygge videre på System X-navnet.

Må jeg signere flere avtaler?

Hvis du har en eksisterende avtale med Hove Medical om leveranse av System X, vil leveranse av Hove Total reguleres av denne avtalen. Første gang du logger inn i Hove Total vil du måtte signere ny databehandleravtale.

Hva vil skje med System X?

System X vil etter hvert bli erstattet med Hove Total og vil ikke få ytterligere oppdateringer utover et absolutt minimum.

Har Hove Total noen referansekunder jeg kan snakke med?

 • Er du interessert i å komme i kontakt med en av våre Hove Total-brukere? Kontakt oss for oppdatert referanseliste.

Hvem kan få Hove Total?

Fastleger, private spesialister og annet helsepersonell kan få Hove Total. Det foreligger en egen utrullingsplan for avtalespesialister og interkommunale legevakter.

Må jeg gjøre noe for å få Hove Total?

Vi gjør alt vi kan for å gjøre overgangen til Hove Total så smertefri for deg som mulig. Det eneste du må sørge for er å gjennomføre et gratis opplæringsprogram for Hove Total når som helst innenfor 1 måned før oppstart. Opplæringsprogrammet kan gjennomføres i ditt eget tempo via nettleseren. Typisk vil programmet ta cirka 20 minutter.

Hvordan får jeg helsenorge.no?

I Hove Total kan du integrere flere tjenester fra helsenorge.no. Som i System X er Kjernejournal allerede inkludert i lisensen til Hove Total. I tillegg kan du få integrasjon mot Digital dialog gjennom vår Pasientportalhub. Digital dialog er ikke inkludert i prisen for Pasientportalhub og kan ikke leveres til System X. Integrasjonen til Digital dialog er klar i Q3 2020.

Kan jeg beholde System X?

Nei, System X vil bli erstattet med Hove Total. Etter hvert som Hove Total rulles ut til en ny region vil System X bli lukket ned for klinikker i denne regionen og support vil deretter kun bli tilbudt for Hove Total.

Hvis jeg likevel må over på et nytt system, hvorfor skal jeg velge Hove Total?

 • Fordelene med å være med på Hove Total er:
 • Strukturert journalsystem basert på internasjonale standarder

 • Medisinmodul med e-resept og e-multidose

 • Skreddersy ditt eget journalsystem

 • Gratislisens til støttepersonell

 • Bedre kommunal samhandling med Hove Kommunal

 • Pasientportalhub med pasientvarsler på SMS og e-post

 • Interaksjonshub med støtte for labutstyr og andre typer integrasjoner

 • Alt du trenger samlet i ett system, inklusive meldingsutveksler og e-resept

 • Et system utviklet og supportert av de samme menneskene bak System X

 • En bæredyktig plattform som er moderne mange år fremover i tid

 • Et stort utvalg av integrerte tilleggsmoduler som Video, IP-telefoni, Digital dialog fra helsenorge.no og mer

Når og hvordan skal jeg betale?

Du begynner først å betale for Hove Total når du er blitt flyttet over på Hove Total. Lisensprisene for System X kommer til å følge lisensprisene for Hove Total. Aktiverte moduler, integrasjoner, infrastruktur og tjenester for både Hove Total og System X faktureres separat.

Har Hove Total noen bindingstid?

Programvaren i Hove Total har ingen ekstra bindingstid utover det du har i din eksisterende avtale. Det vil si, du kan si opp avtalen når som helst, men allerede innbetalt forskuddsbetaling refunderes ikke. Har man valgt å kjøpe maskinvare og annen infrastruktur utover dette, slik som internett, kan disse ha en bindingsperiode. Dette vil bli opplyst i dialog med vår salgsavdeling.

Hvilke integrasjoner har Hove Total?

Du finner full oversikt over hvilke integrasjoner vi har på våre hjemmesider her.

Hove Total mangler en integrasjon til utstyr eller systemer jeg bruker – hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du tar kontakt med din leverandør og ber dem kontakte oss slik at de kan få mer informasjon om hvordan de kan integrere seg mot Hove Totals Interaksjonshub. Du kan bruke standardmalen under:

Hei,

<KLINIKKEN> bruker <PRODUKT> fra <LEVERANDØREN>.

For å effektivisere arbeidsflyten vår har vi et sterkt ønske om at <PRODUKT> integreres med journalsystemet Hove Total fra Hove Medical.

Hove Total er utviklet på PatientSky 360 Platform. Dette er en åpen e-helseplattform tilgjengelig for alle leverandører av digitale helsetjenester i Norge, og er bygget nettopp for å kunne integrere den type produkter og tjenester som dere leverer. Vi ber derfor om at <LEVERANDØREN> vurderer muligheten for å integrere <PRODUKT> mot PatientSky 360 Platform. Dere kan
lese mer om partnerprogrammet til PatientSky her, eller dere kan ta kontakt med PatientSkys partneransvarlig her.

Med vennlig hilsen,
<KLINIKKEN>

Hva er en Pasientportalhub?

Pasientportalhub er en tjeneste som gjør det mulig for tredjepartsleverandører å integrere pasientrettede portaler og tjenester med Hove Total og System X.

Hva er en Interaksjonshub?

Interaksjonshub er en tjeneste som gjør det mulig for tredjepartsleverandører å integrere utstyr og tjenester med Hove Total. Inkludert i Interaksjonshub er integrasjon mot utstyr som støtter Welch Allyn og Spirare.

Hva er forskjellen på Interaksjonshub Basis og Interaksjonshub Premium?

Interaksjonshub Basis er en del av Hove Total-lisensen og gir deg tilgang på en rekke inkluderte integrasjoner som eksempelvis Kjernejournal, NOKLUS, DIPS Interactor, eUnilabs og Fürst Forum. Dersom du ønsker enda flere integrasjoner utover det som er inkludert kan du oppgradere til Interaksjonshub Premium. Da får du tilgang til integrasjoner gjennom Welch Allyn og Spirare samt mulighet for å velge ytterligere tilleggsintegrasjoner som LIMS-in-a-box og Zafena.

Kan jeg ha noen brukere med Interaksjonshub Basis og noen med Interaksjonshub Premium

Ja, det kan du.

Hvorfor er noen integrasjoner inkludert i Pasientportalhub og Interaksjonshub mens andre ikke?

For at vi skal kunne inkludere en integrasjon til portaler, tjenester eller utstyr i Pasientportalhub eller Interaksjonshub, krever det at tredjepartsleverandøren har en partneravtale med Hove Medical som regulerer fordelingen av kostnader mellom partene. Det er opp til tredjepartsleverandøren å bestemme hvordan kostnadene tilknyttet integrasjonen skal fordeles. Våre integrasjonspartnere kan velge å selv dekke disse kostnadene og da vil integrasjonen være inkludert i Pasientportalhub eller Interaksjonshub. Integrasjoner som Hove Medical selv drifter, vedlikeholder og betaler for er derfor ikke inkludert i Pasientportalhub eller Interaksjonshub.

Hva er Hove Totals minimum systemkrav?

Hove Total krever som utgangspunkt kun nettleseren Google Chrome samt mulighet for å logge inn med enten BankID, Buypass eller engangskode på SMS. Enkelte av Hove Totals tilleggsmoduler, som eksempelvis Video eller IP-telefoni, har ytterligere krav til infrastrukturen på klinikken. Vi anbefaler imidlertid alltid at klinikken investerer i raskt og stabilt internett. Se full oversikt på våre hjemmesider for enhver tid gjeldende systemkrav.

Tilbyr dere rabatter eller egne pakker for ideelle organisasjoner uten fortjeneste som formål?

Ja. Organisasjoner som ikke har fortjeneste som formål kan søke om å få et begrenset antall pakker gratis. Dette vil typisk gjelde ikke-kommersiell forskning og/eller utdanning. Vi forbeholder oss retten til individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Moduler, integrasjoner, infrastruktur, tjenester og transaksjoner er ikke omfattet av dette programmet og faktureres iht. til gjeldende priser. Slik søknad sendes til vår salgsavdeling.

Hvordan aktiverer og deaktiverer jeg moduler?

Når en modul er aktivert av Hove Medical kan klinikkadministrator selv styre hvilke brukere på klinikken som skal ha tilgang til den. Det tar kun noen få sekunder å aktivere og deaktivere en modul. Deaktivering av moduler tar først effekt f.o.m. faktura for måneden etter inneværende måned. Det vil si at dersom en modul deaktiveres 15. juni, tar dette først effekt på fakturaen for juli (som sendes ut 1. august).

Hvordan aktiverer og deaktiverer jeg integrasjoner?

Når en integrasjon er aktivert av Hove Medical kan klinikkadministrator selv styre hvilke brukere på klinikken som skal ha tilgang til den. Det tar kun noen få sekunder å aktivere og deaktivere en integrasjon. Deaktivering av integrasjoner tar først effekt f.o.m. faktura for måneden etter inneværende måned pluss kommende måned. Det vil si at dersom en integrasjon deaktiveres 15. juni, tar dette først effekt på fakturaen for august (som sendes ut 1. september).

Spørsmål vedrørende Pasientportalhub

Hvorfor trenger jeg Pasientportalhub før jeg har fått Hove Total?

Pasientportalhub gjør det mulig for oss å fortsette å tilby tilleggsintegrasjoner mot System X på en trygg og sikker måte. Som en naturlig del av tjenesten blir SMS-er som genereres automatisk av System X (eksempelvis påminnelse om time), eller manuelt av helsepersonell i System X, sendt gjennom Pasientportalhub av Hove Medical.

Hvis jeg nå sender SMS gjennom Hove Medical, trenger jeg da andre tilleggsintegrasjoner for SMS?

SMS-er som genereres automatisk av System X, eller manuelt av helsepersonell i System X, blir sendt gjennom Pasientportalhub av Hove Medical. Dette er typisk automatiske bekreftelser på time og manuelle beskjeder klinikken sender til pasienten fra journalsystemet.

Hvis du sender eller genererer andre SMS-er utenfor System X, eksempelvis gjennom timebestilling på hjemmeside og lignende, vil du fortsatt trenge den tilleggsintegrasjonen du bruker til det. Dette påvirkes ikke av Pasientportalhub og vil fungere akkurat som før. Tredjepartsleverandøren av systemet du integrerer mot vil kunne sende deg en separat faktura for dette.

Hove Medical fakturerer kun for SMS-er generert i og av System X, og for disse SMS-ene vil du kun bli fakturert av oss – ikke av tredjepartsleverandører også.

Hvorfor har dere fakturert meg per behandler?

Prisen for Pasientportalhub inkluderer pasientrettede portaler og tjenester fra tredjepartsleverandører som er integrert mot System X, og som selv dekker kostnader for drift og vedlikehold.

Integrasjon til andre pasientrettede portaler og tjenester som Hove Medical drifter og vedlikeholder koster 249 kr per integrasjon per bruker som har aktivert integrasjonen. For tilleggsintegrasjon mot Digital dialog fra helsenorge.no og HelseRespons fra WTW, vil man dog maksimalt bli fakturert for 10 brukere, selv om klinikken måtte være flere. For Pasientportalhub betaler man maksimalt for 3 brukere.

På fakturaen vil «Enhetspris» være den samlede prisen per bruker for 6 måneders bruk.

Hvorfor er vi blitt fakturert for X behandlere, når vi bare er Y behandlere som bruker tjenesten?

Fakturagrunnlaget er generert etter hvem som er registrert som behandler/fagansvarlig i System X. Dersom dette er registrert feil vil fakturagrunnlaget for klinikken også bli feil. Det kan eksempelvis også være at dere har hatt midlertidige vikarer registrert.

For tilleggsintegrasjon mot Digital dialog fra helsenorge.no og HelseRespons fra WTW, vil man maksimalt bli fakturert for 10 brukere, selv om klinikken måtte være flere. For Pasientportalhub betaler man maksimalt for 3 brukere.

Hvis dere mener at dere er blitt feilaktig fakturert, ta kontakt med oss på support@hovemedical.no så hjelper vi dere med å få utstedet ny faktura.

Hvorfor er vi blitt fakturert for en tilleggsintegrasjon som vi ikke lenger bruker?

Ta kontakt med oss på support@hovemedical.no så hjelper vi dere med å deaktivere integrasjonen.

Hvorfor er noen integrasjoner inkludert i Pasientportalhub mens andre ikke?

For at vi skal kunne inkludere en integrasjon til portaler og tjenester i Pasientportalhub, krever det at tredjepartsleverandøren har en partneravtale med Hove Medical som regulerer fordelingen av kostnader mellom partene.

Integrasjoner som Hove Medical selv drifter, vedlikeholder og betaler for er derfor ikke inkludert i Pasientportalhub.

Kan tilleggsintegrasjoner og pasientvarslinger deaktiveres for enkeltbrukere?

Ja, tilleggsintegrasjoner kan deaktiveres for individuelle behandlere. Ta kontakt med support@hovemedical.no for hjelp til dette.

Trenger jeg ny avtale?

Pasientportalhub dekkes av klinikkens eksisterende avtale og databehandleravtale med Hove Medical.

Systemgenerert SMS

Hva er systemgenererte SMS?

Systemgenerert SMS er SMS-er som genereres automatisk av System X, eller manuelt av helsepersonell i System X. Dette er typisk automatiske bekreftelser på time og manuelle beskjeder klinikken sender til pasienten fra journalsystemet.

Må jeg betale dobbelt for systemgenerert SMS?

Nei, du må ikke betale dobbelt for systemgenerert SMS. Dette gjelder også dersom du sender eller genererer andre typer SMS, eksempelvis for timebestilling via hjemmeside og SMS, gjennom andre leverandører som er integrert mot System X.

Må jeg betale andre leverandører for SMS?

Dersom du sender eller genererer andre typer SMS, eksempelvis for timebestilling via hjemmeside og SMS, vil leverandøren du bruker kunne sende en separat faktura for dette.

Må pasientene betale for systemgenererte SMS-er?

Nei, pasientene dine betaler ingenting for systemgenererte SMS-er. Avhengig av hvilke avtaler du har hatt med eventuelle tredjepartsleverandører kan det være at pasientene dine tidligere har betalt for denne typen SMS-er.

Hove Medical Systems AS
- en del av EG
Telefon: 21 93 19 18 
Telefax: 31 30 92 23 
USR_Hove_Info@eg.dk
Org.nr. 920707580 
Besøksadr. EG Norge AS, Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Post: EG Norge AS, Postboks 339 Skøyen, 0213 Oslo
Hove Medical Systems - En del av EG